De Gereformeerde Kerken (hersteld) Opeinde  - Contact
Contact

Scriba De Gereformeerde Kerk Opeinde
br. E. A. Rodenboog
Molenweg 104
9365 PH Niebert
Tel. 0594-549533
E-mail:Scriba.

Praeses De Gereformeerde Kerk Opeinde
br. A.F. Weening
Kommisjewei 59
9281 PD Opeinde
Tel. 0512-546221 Mob. 06-20954589
E-mail:Praeses.

Koster De Gereformeerde Kerk Opeinde
br. A.F. Weening
Kommisjewei 59
9281 PD Opeinde
Tel. 0512-546221 Mob. 06-13360421
E-mail:Koster.

Kerkbode De Gereformeerde Kerk Opeinde
br. Sj. van der Meulen
De Slūs 7
9249 NB Frieschepalen
Tel. 0512-302506
E-mail: Kerkbode.

Webmaster De Gereformeerde Kerk Opeinde
br. Sj. van der Meulen
De Slūs 7
9249 NB Frieschepalen
Tel. 0512-302506
E-mail:Webmaster.