De Gereformeerde Kerken (hersteld) Opeinde  - Verenigingsleven
Verenigingsleven

Mannenvereniging "Eben Haëzer":
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op donderdagavond
Voorzitter: br. D. J. Bolt
Secretaris: br. R. J. van Dijk
Algemeen-adjunct: br. T. Raap

Vrouwenvereniging "In Waarheid Eén":
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op dinsdagavond.
Presidentes: zr. A. M. Varwijk - Vogelzang
Secretaresse: zr. P. Rodenboog
Penningmeesteresse: zr. A. Raap - Ytmsa

Jeugdvereniging "Immanuël":
Vergadert éénmaal in de veertien dagen.
Leider van de vereniging is Zr. T. Bolt - Slager.

Jeugdvereniging "Dient de HERE":
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op zondagmiddag.
Voorzitter: S. van der Meulen
Secretaris: S. Weening
Penningmeester: T. Krijgsheld
Algemeen-adjunct: T. Krijgsheld